Tilaaminen ja maksaminen


1 Yleiset ehdot

Nämä sopimusehdot sisältävät Norden logistics OÜ:n oluttakotiin.com -verkkokauppapalvelun (”Palvelu”) välityksellä tilattavien Tuotteiden tilausta, toimitusta ja peruuttamista koskevat ehdot. Tuotteiden myyntiin sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä.

Tilatessaan tuotteita Palvelusta Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. oluttakotiin.com pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat oluttakotiin.com internetsivuilla.

2 Määritelmät

Kuluttaja-asiakas tai Asiakas tarkoittaa Palvelua käyttävää, 18 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, joka tilaa Tuotteita yksityiseen käyttöönsä.

 

3 Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

Asiakas voi tehdä tuotteiden tilauksen Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja maksettuaan sen. Asiakas vastaa oluttakotiin.com:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. oluttakotiin.com ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä. Tuotteita tilaavien Asiakkaiden tulee olla täysi-ikäisiä. 

oluttakotiin.com on oikeus poistaa Asiakkaan tekemä tilaus, jos Asiakas rikkoo tai kiertää Palvelun ehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti. oluttakotiin.com pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta Tuotteita Asiakkaalle.

oluttakotiin.com ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin Palvelusta johtuvasta syystä. oluttakotiin.com ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 

Kunkin Tuotteen tai palvelun pääominaisuudet ja hinta ilmoitetaan tuotesivulla. Tuotteen sisältämät allergeenit käyvät ilmi tuotteen etiketistä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös Tuotteen saatavuus ja saatavuuteen mahdollisesti liittyvät rajoitukset. Mikäli tilatun Tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, oluttakotiin.com ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

Tuotteen toimituskulut ilmoitetaan ennen ostamista.Hinta alkaen 9,60.- laatikko. Kuljetusyhtiö on DB Schenker. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan Viron ja Suomen alueella, pois lukien Ahvenanmaa. 

Tuotteet toimitetaan 24 pullon pakkauksissa ja minimi tilaus on 24 tuotetta. Emme toimita yksittäisiä tai alle 24 pullon tilauksia. Tuotteiden ei tarvitse olla samoja vaan asiakas voi valita erilaisia olut-tuotteita 24-oluen pakkaukseensa.

4 Maksutavat

Valuuttana toimii Euro.

Suomalaiset verkkopankit:
Nordea, Danske, Pohjola, Ålandsbanken, S-Pankki, Säästonpankki, Handelsbanken

 

5 Peruuttamis- ja palautusoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus. Kuluttaja-asiakkaan on tehtävä oluttakotiin.comille peruuttamisilmoitus 14 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottohetkestä ja Tuote on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

Kuluttaja-asiakkaan on esitettävä palautuksen yhteydessä tilausvahvistus/kuitti ostoksestaan. Kuluttaja-asiakas jättää palautettavat Tuotteet R-Kioskin kuljetettavaksi. Suoraan kotiovelle tilatut tuotteet palautetaan DB Schenker'ille. Tuotteet on tällöin pakattava huolella, jotta ne eivät vahingoitu tai mene rikki. Kuluttaja-asiakas vastaa Tuotteiden palautuskustannuksista, kuten pakkaus- ja lähetyskustannuksista. Rikkoutuneena tilaajalle saapuneet tuotteet hyvitetään.

Kuluttaja-asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa Tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, sillä muussa tapauksessa Kuluttaja-asiakas menettää palauttamisoikeutensa. Palautettavan Tuotteen tulee olla myyntikuntoinen ja alkuperäisen myyntipakkauksen siisti ja täydellinen. Avattua Tuotetta ei voi palauttaa. Kuluttaja-asiakkaan on palautettava Tuotteet alkuperäisissä myyntipakkauksissaan. Pahvisen kuljetuspakkauksen voi avata.

Asianmukaisesti palautettujen Tuotteiden hinta maksetaan Kuluttajalle takaisin viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Kuluttaja-asiakas on tehnyt peruuttamisilmoituksen ja palauttanut Tuotteet oluttakotiin.comille. Mikäli Kuluttaja-asiakas palautta vain osan tilauksesta, ei toimituskuluja palauteta. Rahat palautetaan samalla maksutavalla, jota Kuluttaja-asiakas käytti tilauksen tekemisen yhteydessä.

Mikäli Kuluttaja-asiakas peruuttaa Tuotteiden tilauksen antamalla nimenomaisen peruuttamisilmoituksen tai jättämällä Tuotteet noutamatta, on oluttakotiin.comilla oikeus harkintansa mukaan joko vapauttaa kyseiset Tuotteet myyntiin tai tarvittaessa tuhota Tuotteet.

 

6 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (1999/523) edellyttämällä tavalla.

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan oluttakotiin.com ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu Tietosuojaselosteessa, joka on nähtävissä oluttakotiin.com internetsivuilla.

7 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä tilaus- ja toimitusehdoista johtuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan oluttakotiin.com ja Asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyys Kuluttaja-asiakkaan kotipaikan tuomiopiirin yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus viedä näistä ehdoista syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi).