Käyttöehdot

OLUTTAKOTIIN.COM VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT


1 Käyttöehdot

Nämä sopimusehdot sisältävät oluttakotiin.com -verkkokauppapalvelun käyttöä koskevat ehdot. Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä.

Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttämällä Palvelua. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. oluttakotiin.com pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat oluttakotiin.com internetsivuilla.

Palvelun ja sen sisällön omistaa oluttakotiin.com ja kaikki niihin kohdistuvat oikeudet kuuluvat oluttakotiin.com,ille. Palvelua saa katsella, selata ja tulostaa asiakkaan omaa, yksityistä käyttöään varten. Palvelun sisältämää tekstiä tai kuvia ei kuitenkaan saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä muutoinkaan tavalla, joka rikkoo oluttakotiin.com immateriaalioikeuksia. Palvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Asiakas vastaa oluttakotiin.com ja sen mahdollisten yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista.

 

2 Rekisteröityminen

Asiakas tarkoittaa Palvelun käyttämiseksi Palveluun rekisteröityvää kuluttaja- tai yritysasiakasta. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan 18 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, joihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kuluttajasuojalain säännöksiä. Yritysasiakkaalla tarkoitetaan oikeushenkilöä, jolla on voimassa oleva y-tunnus. Palveluun rekisteröityvien ja sitä käyttävien luonnollisten henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä.

Kuluttaja-asiakas voi tilata tuotteita Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä.Tilatakseen tuotteita Asiakkaan tulee hyväksyä erilliset tilaus- ja toimitusehdot sekä täyttää niissä mainitut vaatimukset. oluttakotiin.com pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta tuotteita Asiakkaille.

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas luo Palvelun käyttämistä varten itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan sähköpostiosoite. Näin Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Palveluun voi rekisteröityä vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.

 

3 Palvelun käyttäminen

Asiakas vastaa Palveluun syöttämiensä ja oluttakotiin.com,ille antamiensa tietojen oikeellisuudesta. oluttakotiin.com ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä. Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat aina henkilökohtaisia.

Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, joita hänelle aiheutuu Palvelun käyttämisestä, esimerkiksi tietokonelaitteistosta, ohjelmista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain Palvelun sekä lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

oluttakotiin.com:illa on oikeus evätä rekisteröityminen sekä oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus ja estää Palvelun käyttäminen.

4 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (1999/523) edellyttämällä tavalla. oluttakotiin.com huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan oluttakotiin.com ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä oluttakotiin.com internetsivuilla.

5 oluttakotiin.com yhteystiedot

oluttakotiin.com päätoimipaikan osoite on:

Norden logistics OÜ, Värvi 5, 10612, Tallinn, Eesti

oluttakotiin.com asiakaspalvelun yhteystiedot:

Sähköposti: info@nordenlogistics.ee

Puhelinnumero: +372 5614 9232 (ppm/pvm)